محصولات  |  تخته شاسی

تخته شاسی(یک عدد)10×10

قیمت: ریال15000

سفارش بیشتر

تخته شاسی(یک عدد) 15×10

قیمت: ریال35000

سفارش بیشتر

تخته شاسی(یک عدد) 18×13

قیمت: ریال50000

سفارش بیشتر

تخته شاسی(یک عدد) 21×16

قیمت: ریال60000

سفارش بیشتر

تخته شاسی(یک عدد) 25×20

قیمت: ریال80000

سفارش بیشتر

تخته شاسی(یک عدد)40×30

قیمت: ریال140000

سفارش بیشتر

تخته شاسی(یک عدد)30×20

قیمت: ریال100000

سفارش بیشتر

شاسی سه میل پایه دار15×10

قیمت: ریال75000

سفارش بیشتر

شاسی سه میل پایه دار18×13

قیمت: ریال100000

سفارش بیشتر

شاسی سه میل پایه دار30×20

قیمت: ریال150000

سفارش بیشتر

شاسی سه میل پایه دار21×16

قیمت: ریال110000

سفارش بیشتر
logo-samandehi