اطلاعات حساب بانکی

شماره حساب عکس نگاران:

شما می توانید جهت پرداخت مبلغ خرید کالا و محصولات چاپی از دو طریق اقدام نمائید:

1-پرداخت آنلاین ( درگاه بانکی )

2- پرداخت آفلاین

در پرداخت آفلاین یکی از شماره کارت های ذیل راانتخاب و ازطریق عابربانک ، اینترنت و یا باحضوردربانک مبلغ فاکتوررا

واریزنموده وشماره رسید واریزی را درصفحه ثبت فیش درج كرده و شماره پیگیری را یاداشت نمائید.

 

بانک ملی ایران     ،شماره کارت :  6037991478874690     بنام مرتضی حاجی کریمی

 

بانک اقتصاد نوین ،  شماره کارت :  6274121156018137     بنام مرتضی حاجی کریمی

 

logo-samandehi